Vi skapar ren luft, bra klimat och god driftekonomi i dina fastigher.

Med en gedigen kunskap och över 25 år i branschen, har vi erfarenhet av såväl stora som små projekt inom ventilation och energi. Vi arbetar lösningsorienterat, är pålitliga och arbetar för att skapa nära och  långsiktiga relationer med våra kunder. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bidra till bättre inomhusklimat, lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp.

Vad kan vi hjälpa dig med?

EVT arbetar inom ventilation med installation, driftsätting, energioptimering, service och underhåll, teknisk konsultation samt OVK-besiktingar och åtgärder. Vi erbjuder skräddarsydda serviceavtal för säker och besvärsfri drift och nöjda hyresgäster.
Vi erbjuder också projektledning när du vill ha en driftsansvarig person i ditt företag under en kortare eller längre tid.

Vi har många års erfarenhet av ventilation, vilket gett oss värdefull insikt om vilka åtgärder som krävs för energieffektivitet och bra inomhusklimat. Vi kan också berätta vilka lösingar du inte behöver, vilket hjälper dig att undvika onödiga kostnader.

OVK

Vi utför OVK-besiktningar, funktions-besiktningar, statusbesiktningar och konditionstester, mätningar och loggningar relaterade till inomhus-miljön. Vi tar fram åtgärdsförslag och utför åtgärderna. EVT  är certifierade för att utföra OVK riks K.

Kontakta oss så hjälper vi dig både med besiktningen och efterföljande åtgärder.

 

Energioptimering

Energioptimering innebär oftast en rejäl besparing för större fastigheter. Vi utför energieffektivisering av befintliga ventilationsanläggningar i alla slags fastigheter, t. ex. kontors- och affärsfastigheter, industrilokaler, hotell, sjukhus, storkök, idrottshallar, skolor, äldreboende och bostäder.

Vår arbete säkerställer ett förbättrat driftnetto och överskottsgrad och ger en långsiktig avkastning på ditt kapital.

Kontakta oss så berättar vi hur.


 

Ventilation

Vi hjälper dig med allt från planering till driftsättnig av ventilationssystem och erbjuder fullservice; installation, driftsättning, inventering av befintlig anläggning, installation, injustering, felrsökning, driftoptimering, flödes-mätningar, service, underhåll och reparationer.  VI strävar vi efter att organisera arbetet så att dina hyres-gäster inte behöver flytta ut under tiden arbetet pågår.

Kontakta oss så berättar vi hur du kan effektivisera och skapa en problemfri drift i dina fastigheter.